This page is written in Japanese. Please install Japanese font at Windows 98 Update to read this page.

[English ] [Français ] [MIDI File]

賛美歌第二編219番

(O Holy Night)

さやかに星はきらめき 御子(みこ)イェス生まれ給う
長くも闇路(やみじ)をたどり メシヤを待てる民に
新しき朝は来たり さかえある日は昇る
いざ聞け、御使(みつか)い歌う
妙(たえ)なる天(あま)つ御歌(みうた)を
めでたし、清し今宵(こよい)

輝く星を頼りに 旅せし博士のごと
信仰の光によりて 我らも御前(みまえ)に立つ
馬槽(うまぶね)に眠る御子は 君の君、主の主なり
我らの重荷を担い
安きを賜(たま)うためにと
来たれる神の子なり

「互いに愛せよ」と説き 平和の道を教え
すべてのくびきをこぼち 自由を与え給う
げに主こそ平和の君 類(たぐい)なき愛の人
伝えよ、その福音(おとずれ)を
広めよ、聖(きよ)き御業(みわざ)を
たたえよ、声の限り

(Japanese, Roman character)

Sayaka-ni hoshi wa kirameki, Miko Yesu umare-tamo.
Nagaku mo, yami-ji wo tadori, Messiah wo materu tami ni.
Atarashiki asa wa kitari, sakae aru hi wa noboru.
Iza kike! mitsukai utau,
Tae-naru amatsu miuta wo,
Medetashi, kiyoshi koyoi.

Kagayaku hoshi wo tayori ni, tabi-seshi hakase no goto,
Shinko no hikari ni yorite, ware-ra mo mimae ni tatsu.
Uma-bune ni nemuru miko wa, kimi no Kimi, shu no Shu nari.
Ware-ra no omoni wo ninai,
Yasuki wo tamau tame ni to,
Kitareru Kami no Ko nari.

Tagai-ni ai-seyo to toki, heiwa no michi wo oshie,
Subete no kubiki wo kobochi, jiyu wo atae-tamo.
Geni Shu koso heiwa no Kimi, tagui-naki ai no hito,
Tsutaeyo, sono otozure wo!
Hiromeyo, kikyoki miwaza wo!
Tataeyo, koe no kagiri!


Back to Index [英語歌詞 ] [仏語歌詞 ]