This page is written in Japanese. Please install Japanese font at Windows 98 Update to read this page.

[English ] [MIDI File]

賛美歌119番

(Lo, Now Ascends the Morning Sun, Japanese song)

羊は眠れり 草の床に
冴えゆく冬の夜 霜も見えつ
はるかに響くは 風か、水か
否(いな)とよ、御使(みつか)い 歌う御歌

真昼に劣らぬ 奇(く)しき光
御空(みそら)の彼方に 照り輝く
救いをもたらす 神の御子の
生まれし喜び 告ぐる星か

天には御栄え 神にあれや
地(つち)には穏やか 人にあれと
昔の調べを 今に返し
歌えや、友らよ 声も高く

(Japanese, Roman character)

Hitsuji wa nemureri, kusa no toko ni,
Sae-yuku fuyu no yo, shimo mo mietsu.
Harukani hibiku wa, kaze ka, mizu ka?
Ina to yo, mitsukai, utau miuta.

Mahiru ni otoranu, kushiki hikari,
Misora no kanata ni, teri-kagayaku.
Sukui wo motarasu, Kami no Miko no,
Umareshi yorokobi, tsuguru hoshi ka?

Ame ni wa misakae, Kami ni are ya,
Tsuchi ni wa odayaka, hito ni are to,
Mukashi no shirabe wo, ima ni kaeshi,
Utae ya, tomora yo! koe mo takaku.


Back to Index [英語訳歌詞 ]