[English ] [Korean ]

讃美歌365番

(My Jesus, As Thou Wilt)

我が主イェスよ 愛の御手に
身も霊(たま)をも 委(ゆだ)ねまつり
禍(まが)に幸(さち)に 我言わまし
「主よ、御意(みこころ) なさせ給え」

憂いの雲 胸を閉ざし
涙の雨 袖(そで)にかかり
我が望みは 消えゆくとも
主よ、御意 なさせ給え

はかなき世を 渡るときも
天(あま)つ家に 昇る日にも
ただ御旨(みむね)に 任(まか)せまつらん
主よ、御意 なさせ給え

(Japanese, Roman character)

Waga Shu Yesu yo, ai no mite ni,
Mi mo tama wo mo, yudane-matsuri,
Maga ni sachi ni, ware iwamashi,
Shu yo, mikokoro nasase-tamae!

Urei no kumo, mune wo tozashi,
Namida no ame, sode ni kakari,
Waga nozomi wa, kie-yuku tomo,
Shu yo, mikokoro nasase-tamae!

Hakanaki yo wo wataru toki mo,
Amatsu ie ni noboru hi ni mo,
Tada mimune ni makase-matsuran.
Shu yo, mikokoro nasase-tamae!


Back to Index