[English ] [Korean ]

讃美歌235番

(Rise Up, O Men of God)

主の御民(みたみ)よ  奮い立ちて
力の限りに  主に仕えよ

主の御国(みくに)は  近づけるに
むなしくまどろむ  者は誰ぞ

悪の闇(やみ)を  払い除き
正義の朝(あした)を  来たらしめよ

主の十字架を  高く掲げ
悩みの道をも  雄々しく行け

人の子なる  主にならいて
ああ主の御民よ  奮い立てよ

(Japanese, Roman character)

Shu no mitami yo, furui-tachite,
Chikara no kagiri ni, Shu ni tsukaeyo!

Shu no mikuni wa, chikazukeru ni,
Munashiku madoromu mono wa tare zo?

Aku no yami wo, harai-nozoki,
Seigi no ashita wo, kitarashimeyo!

Shu no jujika wo, takaku kakage,
Nayami no michi wo mo, Ooshiku yuke!

Hito no ko naru, Shu ni naraite,
Ah, Shu no mitami yo, Furui-tate yo!


Back to Index